ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

ความรู้สึกของนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศ Italy

นักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาประเทศอิตาลี

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวการชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย)

คนดีศรีอัจฉราลัย ปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

โรงเรียนหนองฉางวิทยาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

ต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

กิจกรรมนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2563

ตรุษจีนปากน้ำโพ

ประกาศ​ผล​การประกวด​ร้องเพลง​ภาษา​ฝรั่งเศส​เนื่องในโอกาส​งานสัปดาห์​ภาษา​ฝรั่งเศส​

The announcement of SPEECH COMPETITION

การแข่งขันนำเสนอจดหมายถึงซานตาครอสเป็นภาษาฝรั่งเศส Le concours de rédation et présentation de la lettre au père Noël

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International ปี 2564 - 2565

นักเรียนสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส Fan de France 2020

การแข่งขันกิจกรรมประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

โรงเรียนบ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ศึกษาดูงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA

พิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2563

กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรณษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ค่าย Ethics Training Camp (ปฎิบัติธรรม)

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

ยินดีต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

ต้อนรับ นายชาญชัย ชนิดสะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

พิธีวางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

:: รวม 327 รายการ จากทั้งหมด 11 หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011