โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International
โพสโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 16:03:53 น. IP: 1.46.47.242
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์​ขอแสดง​ความยินดี​กับ​นักเรียน​รายชื่อต่อไปนี้​ที่ได้รับคัดเลือก​เป็นตัวแทน​เขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 42​ เพื่อ​สอบ​สอบ​ชิงทุน​โครงการ​แลกเปลี่ยน​ภาษา​และ​วัฒนธรรม​ Engenius​ International​ ประจำปี 2564-2565

ประเทศ​สหรัฐอเมริกา

1. นางสาวณภัทร​ พึ่งโพธิ์ทอง ม.5/7

2. นางสาวลักษมณ นาคเมือง ม.5/10

3. นางสาวอัญญมณี​ สุพรรณเกษม​ ม.5/7

ประเทศ​ฟินแลนด์

1. นายพงศธร แสนอินทร์​ ม.4/10

2. นางสาวปาณิสรา พฤฒิเมธิน ม.5/6

3. เด็กหญิง​เรณุกา นุ่นประสิทธิ์​ ม.3/1

ประเทศ​เกาหลีใต้

1. เด็กหญิง​กันต์​ภัทรมน ฐิติกรสกลวงศ์ ม.3/7

2. นางสาวอริสรา กองมงคล ม.4/10

3. เด็ก​หญิง​ณัฐกมล ประทุมชัย ม.3/1

โดย​นักเรียน​ตัวแทนทั้ง 9 คนจะเข้ารับการสอบคัดเลือก​ระดับประเทศ​ต่อไป
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution