โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
ต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 14:53:19 น. IP: 159.192.140.128
ต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18
วัน 1 มีนาคม 2564
นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
และนายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการ สพม. นครสวรรค์
ต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) เป็นศูนย์ ERIC และเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) รวมถึงเป็นโรงเรียนศูนย์ HCEC ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเลิศในการจัดการศึกษา โดยมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการฯ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564เวลา 09.00น.-12.00น. ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution