โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 16:45:50 น. IP: 159.192.140.128
ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์มอบหมาย นางพีรนุช วินัยพานิช หัวหน้างานโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษ​ EP​ โรงเรียน​สตรี​นครสวรรค์ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 731 อาคาร 7
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution