โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
โรงเรียนหนองฉางวิทยาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 17:16:01 น. IP: 159.192.140.128
โรงเรียนหนองฉางวิทยาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
วันที่ 16 มีนาคม 2564

นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองฉางวิทยา ที่มาศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

https://www.facebook.com/SatriNakhonsawanSchool
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution