โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular vote จากผู้เข้าแข่งขัน 137 ทีม จาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศ จากการแข่งขันภาษาจีน
โพสโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 20:36:18 น. IP: 223.207.221.218
นักเรียนศิลป์ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ทีม Thaina Travel
1. นางสาวมณีนพรัตน์ ทรัพย์ประสงค์
2. นางสาวนฤมล อ่างแก้ว
3. นางสาวลักษมณ นาคเมือง
4. นางสาวนลพรรณ แสงดอกไม้
5. นางสาวอุษณียาภรณ์ ศรีเทศ
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular vote
จากผู้เข้าแข่งขัน 137 ทีม จาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศ จากการแข่งขันภาษาจีน ประกวดคลิปสั้น “ชวนจีนเที่ยวไทย New normal” ระดับมัธยมศึกษา
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ครูที่ปรึกษากิจกรรม
1.นายสุรเศรษฐ์ บุญนก
2.นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง

สามารถดูคลิปได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://fb.watch/9cRm1Fkn6h/
 
Download File : 1636637778.pdf
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution