ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

การนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้น ม.6/1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE program) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ภาพกิจกรรมยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์และสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีตักบาตรสามเณรใหม่ ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสตรีนครสรรค์จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเพื่อรักษาประเพณีไทย ณ วัดคีรีวงศ์

ท่านผอ.สุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร และ ครู บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ร่วมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ในขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ กับทางเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งขบวนแห่ฯ เริ่มเคลื่อนตัวจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ไปถึงวัดบรมนาถบรรพต

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

มอบวุฒิบัตร​ DELF​ A1 และ​ A2 ออกให้โดยกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2018 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รับเลือกเข้าค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ

นักเรียนภาษาฝรั่งเศสทำคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศสได้ที่หนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง

กีฬาภายใน 61

นักเรียนวุฒิบัตร DELF

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่๓๙ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุทัยธานี

:: รวม 325 รายการ จากทั้งหมด 11 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011