ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

ต้อนรับ ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส

พิธีบรรพชาสามเณร ประจำปี 2556

พิธีมอบผ้าไตร การบรรพชาสามเณร ปี2556

พิธีปลงผมนาค การบรรพชาสามเณรประจำปี 2556

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน "วชิราวุธ" ประจำปี 2556

อบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

อบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงานกิจกรรมประจำปี Vive le français 2013

นักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน “อักษราวิชาการ”

ความร่วมมือ ( MOU ) ด้านการศึกษาไทย – เกาหลี

ไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖

มหกรรมสภานักเรียน ครั้งที่ 2

กาประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องกำหนดกรอบการแข่งขันทักษะวิชาการ

โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์"

รองฯจรัญ นำทีมคณะครู และ นศท ไปเตรียมพื้นที่ใสปุ๋ย ต้นไม้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ในรายการ "เวทีคนเก่ง"

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

วันเปิดโลกภาษา 5 สิงหาคม 2556

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน

กิจกรรมอาสาจราจร ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 28 กรกฎาคม

การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ La France et L’ASEAN

รับใบรับรองโรงอาหารระดับดีมาก

การแข่งขันกีฬาภายใน อัจฉราลัยเกมส์'56 ประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียนโปรแรกมภาษาฝรั่งเศสเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส

วันครบรอบการสถาปนาสโมสรโรตารี่สากล สโมสรอินเตอร์แรคท์

นักเรียนแผนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศสเข้าค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2556

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 จบปีการศึกษา 2555

:: รวม 325 รายการ จากทั้งหมด 11 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011