ระบบอัลบั้มรูปภาพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Albums photo of Satri Nakhonsawan School)

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
คลังรูปภาพ

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.4

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1

การอบรมพัฒนาครู การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต Change for Future

ประชุมครูครั้งที่ 3/2558

อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.4

อบรมพัมนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป ประเภท ม.3 เดิม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2.นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 3.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4

เหรียญทองศิลป์สสร้างสรรค์ระดับประเทศ

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558

Congratulation Student M.6

งานโลกวิชาการ 103 ปี สตรีนครสวรรค์

ส.น. รับรางวัลต้นแบบเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปีที่ 2

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด

ครู ส.น.ร่วมพิธีวันครู ปี 2258

โรงเรียนน้ำริดวิทยาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ของส.น.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็ก ส.น.

พิธีลาสิกขาสามเณร ณ วัดภัทรสิทธาราม

ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ผู้บริหารและคณะครูพิธีถวายพระพร ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์

คณครูส.น.ร่วมพิธีตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีบรรพชาสามเณร

พิธีมอบผ้าไตร

พิธีปลงผมสามเณร

คณะลูกเสือ ส.น.ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.6

อบรมอาสาจราจร

นักเรียน ส.น. ร่วมร้องเพลงในงาน "วันรวมพลังเยาวชนไทย รวมใจเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4

:: รวม 325 รายการ จากทั้งหมด 11 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป >>
พัฒนาโดย นายธนัชชา โพธิกุล
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ 15/11/2011