สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

แบบฟอร์มกิจการนักเรียน

-----สน.ปค0 บันทึกข้อความ ตัดคะแนนนักเรียนกรณีไม่เข้าเรียน

-----สน.ปค1 แบบลงชื่อนักเรียนมาสาย เทอม 1

-----สน.ปค.2 แบบขออนุญาตเข้าโรงเรียนสาย

-----สน.ปค.3 ใบลา

-----สน.ปค.4 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวรโรงเรียน

-----สน.ปค.5 แบบบันทึกการให้ถ้อยคำ

-----สน.ปค.6 แบบการตัดคะแนนความประพฤติ

-----สน.ปค.7 แบบตักเตือนนักเรียนกระทำผิด

-----สน.ปค.8 หนังสือทัณฑ์บน

-----สน.ปค.9 ใบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับเพิ่มคะแนนความดี

-----สน.ปค.10 แบบคำร้องขอรับใบ ปพ.1

-----สน.ปค.11 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

-----สน.ปค.13 แบบตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2561

-----สน.ปค.15 แบบประกาศข่าวสารหน้าเสาธง

-----สน.ปค.20 แบบยืนยันสีผมนักเรียน

-----สน.ปค.21 แบบส่งต่อและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 


 

 

 

 

 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-06-2024 10:24:47
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution