สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบกลุ่มบริหารงานทั่วไป

-----แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร

-----แบบขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวร

-----แบบบันทึกข้อความ (แบบเขียน)

-----แบบขอใช้อาคารสถานที่

-----แบบขออนุญาตไปราชการ

-----แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (ภายในจังหวัด)

-----บันทึกแบบขอจัดอาหารว่าง

-----แบบฟอร์มแจ้งปัญหา

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-06-2024 10:24:47
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution