6
สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มวัดผล

-----เอกสารเรียนซ้ำ 3

-----ปกปพ5

-----เอกสารเรียนซ้ำ3-5

----- แบบฟอร์มการทำข้อสอบแยกตัวชี้วัดภาค2ปี2561

----- ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปี61

------แบบปพ5ชุมนุมภาค2 ปี66.xls

-----แบบส่ง ร

-----แบบส่ง มส

-----ประเมินคุณและการอ่านฉบับย่อ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 27-10-2023 08:56:04
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution