สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

 

แบบฟอร์มวัดผล

-----เอกสารเรียนซ้ำ 3

-----ปกปพ5

-----เอกสารเรียนซ้ำ3-5

----- แบบฟอร์มการทำข้อสอบแยกตัวชี้วัดภาค2ปี2561

----- ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปี61

------แบบปพ5ชุมนุมภาค2 ปี64.xls

-----แบบส่ง ร

-----แบบส่ง มส

-----ประเมินคุณและการอ่านฉบับย่อ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 
 
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22-11-2021 14:50:57
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution