สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

แบบประเมินมาตรฐาน

รวมสารสนเทศ ปี 2556 - ปี 2566 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2556 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2557 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2558 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2559 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2560 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2561 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2562 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2563 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2564 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2565 PDF

-----สารสนเทศ ปี 2566 PDF

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2-04-2024 10:17:41
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution