สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

แบบประเมินมาตรฐาน

-----มฐ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน

-----มฐ 2 รองสมกมล วรรณทอง

-----มฐ 2 รองชาญณรงค์  ปานเลิศ

-----มฐ 2 รองบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย

-----มฐ 2 รองสุวิมล  สีคง

-----มฐ 2 รองดวง คุ้มชนะ

-----มฐ.3 การงานอาชีพ

-----มฐ.3 คณิตศาสตร์

-----มฐ.3 พัฒนาผู้เรียน

-----มฐ.3 ภาษาต่างประเทศ

-----มฐ.3 ภาษาไทย

-----มฐ.3 วิทยาศาสตร์

-----มฐ.3 ศิลปะ

-----มฐ.3 สังคม

-----มฐ.3 สุขศึกษา

-----มฐ.4 หัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างาน

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางานกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9-06-2022 11:45:47
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution