สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

ห้องปฏิบัติการทางการศึกษา

@ ห้องเรียนอัจฉริยะ (116,628,6311,731)
@ ห้องเรียน 3D (521)
@ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน (522)

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้ห้อง
  1. ติดต่อขอใช้ห้องเรียนโดยเขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้อง จากลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง ก่อนใช้ห้องจริง 1 สัปดาห์ ยกเว้นห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน
  2. ส่งแบบฟอร์มขอใช้ห้องที่ห้อง 522
  3. การขอใช้สามารถขอใช้ได้ครั้งละ 1 สัปดาห์ ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์
  4. เข้าใช้ตามวันเวลาที่ขอใช้ โดยมาติดต่อขอรับกล่องเครื่องมือได้ที่ ห้อง 522
  5. ดูแลรักษาความสะอาด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังจากเลิกใช้ห้อง
  6. การขอใช้ห้องเรียนทุกครั้ง ต้องมีสื่อการสอนสำหรับใช้ในการสอนห้องเรียน โปรดนำสื่อการสอนไรท์ลงซีดี มาส่งด้วย แนบพร้อมมาพร้อมกับแบบฟอร์มคำขอใช้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ห้อง
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution