สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::

 

 

 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

1.นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
 

 

2.นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอ

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
3.นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดกลาง
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

 

แหล่งข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รวบรวมโดยผู้อำนวยการ จุไรรัตน์ มณีรัตน์

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution