สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
 

 

 

 

 

-----มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

-----แบบฟอร์มการเขียนโครงการประกอบแผนปฏิบัติ

-----ปะหน้าสรุปงบประมาณโครงการประกอบแผนปฏิบัติ

-----ข้อมูลนโยบายปีงบประมาณ 2567 ประกอบการเขียนโครงการ

-----แบบแสดงรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา2567

-----แบบฟอร์มงานงบประมาณ

-----แบบฟอร์มงานบุคคล

-----แบบฟอร์มงานธุรการ

-----แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน

-----บัญชีราคามาตรฐาน ธ.ค.2563

-----ราคากลางคอม (2562-03-15)

------ขั้นตอนการจัดทำโครงการล่าสุด

------ขั้นตอนการสรุปโครงการล่าสุด

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-06-2024 10:24:47
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution