สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

แบบฟอร์มงานบุคคล

-----สน.บค. 1 - แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว คลอดบุตร (ข้าราชการ)

-----สน.บค. 1.1 - แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจ (ภาษาอังกฤษ)1

-----สน.บค. 1.2 -แบบฟอร์ม ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาษาอังกฤษ

-----สน.บค. 2 - แบบฟอร์มลาอุปสมบท

-----สน.บค. 3 - แบบฟอร์ม ยกเลิก ใบลา วันลา

-----สน.บค. 4 - แบบฟอร์ม ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด

-----สน.บค.5 - แบบฟอร์ม ฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

-----สน.บค. 6 - แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

-----สน.บค. 7 - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการ

-----สน.บค. 8 - แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-----สน.บค. 9 - บัญชีแสดงคุณสมบัติ ประจำปี 2558

-----สน.บค. 9 - แบบบัญชีงบหน้าแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ เครื่องราชฯ ท.ช.

-----สน.บค. 9 - แบบรายงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์59

-----สน.บค. 9 - รายละเอียดผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์59

-----สน.บค. 10 - แบบบันทึกลาออกลูกจ้างชั่วคราว

-----สน.บค. 11 - แบบบันทึกลาออก

 

 

 


 

 

 

 

 
 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางานกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12-07-2024 15:35:14
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution