สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
 
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4
• ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ
• รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน
• รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาฝรั่งเศส
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.4
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1 2558
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 2558
• เหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ระดับประเทศ
• ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
• Congratulation Student M.6
• รายชื่อรับโล่ และเกียรติบัตร คนดีศรีอัจฉราลัย 2557
• แบบฟอมร์เกียรติบัตรงานโลกวิชาการ ปีการศึกษา 57
• งานโลกวิชาการ 103ปี สตรีนครสวรรค์
• รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีอัจฉราลัย
• ส.น. รับรางวัลต้นแบบเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปีที่ 2
ข่าวอื่น ๆ ที่ผ่านมา

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรค์
2. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. วิชาการ เรื่อง คำสั่งศิลปหัตถกรรม 57 ระดับเขตฯ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 แก้ไขวันที่มุทิตาจิตนักเรียน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
7. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
9. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
10. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน
11. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
12. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
13. มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป
14. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์"
15. การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4เหรียญทองศิลป์สสร้างสรรค์ระดับประเทศ
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558Congratulation Student M.6
งานโลกวิชาการ 103 ปี สตรีนครสวรรค์ส.น. รับรางวัลต้นแบบเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปีที่ 2

 
   
   
   
   
   
   
 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25-03-2015 08:34:58
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution