สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
 
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

โรงเรียนน้ำริดวิทยามาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ของ ส.น.
• รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่สอบตกข้อเขียน
• โรงเรียนน้ำริดวิทยามาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ของ ส.น.
• รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็ก ส.น.
• พิธีบรรพชาสามเณร
• คณะลูกเสือ ส.น.ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.6
• อบรมอาสาจราจร
• ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ
• รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ลูกจ้างชั่วคราว)
• ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล
• นักเรียน ส.น.ร่วมร้องเพลงในงาน "วันรวมพลังเยาวชนไทย รวมใจเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
• ประกาศประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายน้ำดื่มภายในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
• ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล
• ประกาศผลการสอบคัดเลือก กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ
• มอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ข่าวอื่น ๆ ที่ผ่านมา

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกสอนและพานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิปหัตถกรรมนักเรียน
2. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรค์
3. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
4. วิชาการ เรื่อง คำสั่งศิลปหัตถกรรม 57 ระดับเขตฯ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 แก้ไขวันที่มุทิตาจิตนักเรียน
6. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
7. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
8. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ
9. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
10. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
11. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน
12. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
13. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
14. มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป
15. แต่งตั้งคีณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 57

 
   
   
   
   
   
   
 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17-12-2014 15:35:53
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution