สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งที่ปรึกษาเทอม 2 ปี 2558 
2. คำสั่งครูที่ปรึกษาเทอม 1 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 
4. คณะกรรมการมหกรรมสภานักเรียน 
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ เป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ Delight Plus Campus Tour "No Sex No Drug" 

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9-02-2016 17:06:48
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution