สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คณะกรรมการมหกรรมสภานักเรียน 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ เป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
7. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ Delight Plus Campus Tour "No Sex No Drug" 
8. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถวายราชสักการะวันแม่ 
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถวายราชสักการะวันแม่ 

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26-11-2015 08:42:55
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution