สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559 
2. 166-มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2559 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2559 
5. ทดลอง 
6. ทดลอง 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมมหกรรมสภานักเรียน 
9. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันครู 
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2559 

 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22-06-2016 11:41:35
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution