สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
 
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1-ม.4
• กำหนดการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1-ม.4
• ประกาศรายชื่อแยกห้องนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558
• ประกาศรายชื่อแยกห้องนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
• ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
• ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
• ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ
• รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน
• รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาฝรั่งเศส
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.4
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1 2558
• ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 2558
• เหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ระดับประเทศ
• ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
• Congratulation Student M.6
ข่าวอื่น ๆ ที่ผ่านมา

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรค์
2. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. วิชาการ เรื่อง คำสั่งศิลปหัตถกรรม 57 ระดับเขตฯ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 แก้ไขวันที่มุทิตาจิตนักเรียน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
7. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
9. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
10. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน
11. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
12. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
13. มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป
14. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์"
15. การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป ประเภท ม.3 เดิม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2.นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 3.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1,ม.4 และ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4เหรียญทองศิลป์สสร้างสรรค์ระดับประเทศ
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558Congratulation Student M.6

 
   
   
   
   
   
   
 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22-04-2015 08:58:44
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution