สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโปรแกรม scantool 3 
2. ขอขอบคุณ 
3. ตรวจสอบวุฒิ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
6. คำสั่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
7. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2559 
10. ร่าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ. 

 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22-08-2016 16:08:01
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution